Family 56 pcs

81,00

4pcs Shrimp Tempura
4pcs Niji Roll
4pcs Spicy Maguro
4pcs Gyu Truffle
4pcs Sake Guratin
4pcs Yuzu Salmon Tartare

4pcs Nigiri

8pcs Sake Maki
8pcs Kappa Maki

4pcs Maguro Sashimi
4pcs Sake Sashimi
4pcs Hamachi Sashimi

Contains : gluten, lactose, egg

Category:

Continue shopping Checkout