Couples 38 pcs

51,00

4pcs Shrimp Tempura
4pcs Niji Roll
4pcs Spicy Maguro
4pcs Sake Guratin

8pcs Sake Maki
8pcs Kappa Maki

2pcs Sake Sashimi
2pcs Maguro Sashimi
2pcs Hamachi Sashimi

Contains : gluten, egg

Category:

Continue shopping Checkout