FRIENDS 64 PCS

89,00

8 pcs Shrimp tempura
8 pcs Spicy maguro
8 pcs Sake miko
8 pcs Beef truffle
8 pcs Ebi maki
8 pcs Sake maki
8 pcs Avocado maki
8 pcs Nigiri’s

Contains : gluten, lactose, egg

1 Category
1 Tag

Return to shop


0